ماه: دی ۱۳۹۹

پالپ دندان چیست؟

پالپ دندان چیست؟

در این مطلب از سایت خانم دکتر فاطمه حیدری جراح دندانپزشک اصفهان به پالپ دندان چیست؟  می پردازیم. پالپ دندان از چه قسمت های تشکیل شده است؟ در بررسی پالپ…
پاپ دندان شیری و دائمی

تفاوت پاپ دندان شیری و دائمی

در این مطلب از سایت خانم دکتر فاطمه حیدری جراح دندانپزشک اصفهان به تفاوت پاپ دندان شیری و دائمی می پردازیم. تفاوت پاپ دندان شیری و دائمی در رابطه با تفاوت…
دلایل تغییر رنگ دندان ها که باید بدانیم...

دلایل تغییر رنگ دندان ها که باید بدانیم…

در این مطلب از سایت خانم دکتر فاطمه حیدری جراح دندانپزشک اصفهان به دلایل تغییر رنگ دندان ها که باید بدانیم… می پردازیم. علل تغییر رنگ دندانها را میتوان به ۲…
بلیچینگ دندان

بلیچینگ دندان و مواد مورد استفاده برای بلیچینگ

در این مطلب از سایت خانم دکتر فاطمه حیدری جراح دندانپزشک اصفهان به بلیچینگ دندان و مواد مورد استفاده برای بلیچینگ می پردازیم. اصلاح تغییر رنگ دندانها با استفاده از یک…
اهمیت کامپوزت دندان که باید بدانید؟

اهمیت کامپوزت دندان که باید بدانید؟

در این مطلب از سایت خانم دکتر فاطمه حیدری جراح دندانپزشک اصفهان به اهمیت کامپوزت دندان که باید بدانید؟  می پردازیم. شاید در طول زمان های مختلف و در افراد…
فهرست